חברים בעברית 2 Tali Barr, Bialik College

 
1/52
גן
preschool
1/52
מחשב
Computer
1/52
שלה
Hers
1/52
שלו
His
1/52
מדבר
Talk (m)
1/52
מספר
Tell (m)
1/52
מנגן
Play (an instrument)
1/52
משחק
Play
1/52
מצלם
Take a picture (m)
1/52
מטייל
Take a walk (m)
1/52
כותב
Write (m)
1/52
לומד
Learn (m)
1/52
רוקד
Dance (m)
1/52
אוכל
Eat (m)
1/52
צוחק
Laugh (m)
1/52
יושב
Sit (m)
1/52
שר
Sing (m)
1/52
ישן
Sleep (m)
1/52
יכול
Can (m)
1/52
הכי
The most
1/52
ראשון
First
1/52
סוד
Secret
1/52
תמיד
always
1/52
לפעמים
Sometimes
1/52
שלי
My
1/52
רחוק
Far
1/52
רואה
See (m)
1/52
ערב
evening
1/52
סוף שבוע
weekend
1/52
מלמד
teach (m)
1/52
מתבייש
shy (m)
1/52
חלילית
recorder (flute)
1/52
כדורסל
basketball
1/52
צהרים
noon
1/52
קופץ
jump
1/52
נובח
bark (m)
1/52
מלטפת
pet (g)
1/52
גינה
park
1/52
פוחדת
afraid (f)
1/52
הצגה
a play
1/52
רבות
fight (plural female)
1/52
משלימות
make up (plural female)
1/52
לצלם
to take pictures
1/52
מעניין
interesting
1/52
שברתי
I broke/ fractured
1/52
צריך/צריכה
needs (m/f)
1/52
לבקר
to visit
1/52
מספרת
tell (f)
1/52
מצייר
draw (m)
1/52
מרגישה
feel (f)
1/52
גבס
cast
1/52
יותר טוב
better
 
This page was created in 0.25260901451111 seconds