Milim 1-25 – Copy ?>

Milim 1-25 – Copy

Milim 1-25

Milim 1-25

Milim 1-20

פֶּרֶק מ׳ – שׁרשׁים

Shoroshim/Verbs

פֶּרֶק ל”ז פְּסוּקִים כ״ג-ל”ו – שׁרשׁים

פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים כ״ג-ל״ו – מילים

Lehavin Shorashim 1

Shorashim for Parashat lech lecha1

Shorashim 38-45

Shorashim 31-37

Shorashim 24-30