ספר עזרא -השלם את הפסוק ?>

ספר עזרא -השלם את הפסוק

השלם את הפסוק