Shoresh List 11 Perek 26 ?>

Shoresh List 11 Perek 26

Shoresh List #10

פרק כ״ה

Unit 25 – Toldot

Toldot ch. 25

shorashim

1-50

SHORASHIM #103-111

AVAR

Perek כ”ז Shorashim

Perek כ”ו Shorashim