?מָה יֵשׁ בַּכִּיתָה ?>

?מָה יֵשׁ בַּכִּיתָה

?מָה יֵשׁ בַּכִּיתָה

שרשים #4

שרשים #3

שרשים #2

תחיליות

Netivot UE Bo

Vocabulary from Picture Torah Scroll

Dagan

Chitah

Frequent Chumash Vocabulary

אֹכֶל Makom 2022-23

אֹכֶל Makom 2022-23