פרק מ”ג – פרק מ”ד – מילים ?>

פרק מ”ג – פרק מ”ד – מילים

פרק מ”ג – פּרק מ”ד – שרשים

Caverim B’Ivrit unit 4 pages 8-12

Parashat Chaii Sarah , perek 24

פּרק מ׳׳ב – מילים

פּרק מ׳׳ב – שׁרשׁים

Mid year 4th grade

פֶּרֶק מ”א – מילים

פֶּרֶק מ”א – שרשים

חברים בעברית 1 עמ 15 זאת אמא שלי

חברים בעברית 1 – זאת אמא שלי