Kitah Chet ?>

Kitah Chet

Kitah Chet

Kitah Chet

Kitah Chet

Kitah Chet

אוצר מילים- כיתה ח שיחון- פגישה באוטובוס

Geographical terms- גאוגרפיה

Devarim 1

Rivka

conversations with your friend