בַּטִּיּוּל ?>

בַּטִּיּוּל

שרשים #4

שרשים #3

שרשים #2

תחיליות

8th grade

Hebrew words by letters

בחנות בגדים-In the clothing store

חלקי גוף-Body

מזג האויר-Weather