אחרתי לבקש סליחה- חלק ב

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1לבקרto visit    
2נסעוtravelled    
3ודאיcertainly    
4התבישתיI was ashamed    
5דפקתיKnocked (on door)    
6עונשpunishment    
7מחשבותthoughts    
8עברותtransgressions    
9לכפרatone    
10לאחרto be late    
x