אחרתי לבקש סליחה שני חלקים

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1להכיןTO PREPAREto prepare    
2לאחרto be lateto be late    
3סעודה מפסקתlast meal before the fastlast meal before the feast    
4שואהholocaustholocaust    
5לצחוקto laughto laugh    
6סנוביתsnobsnob    
7בודדהlonelylonely    
8לבקרto visitto visit    
9נסעוtraveledtraveled    
10מישהוsomeonesomeone    
11מחשבותthoughtsthoughts    
12ודאיcertainlycertainly    
13התבישתיi was ashamedi was ashamed    
14עונשpunishmentpunishment    
15לכפרto atoneto atone    
16דפקתיknockedknocked    
17נשארו בחייםstayed alivestayed alive    
18נסיכהprincessprincess    
19מקסימהcharmingcharming    
20כשרוןtalenttalent    
21כשרון משחקacting talentacting talent    
22ממשreallyreally    
23בסודin secretin secret    
x