קניות

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1לקנותto buy    
2לחפשto look for    
3לרצותto want    
4לראותto see    
5למדודto try on    
6לשלםto pay    
7יש לךdo you have    
8אין לךyou don't have    
9יקרexpensive    
10זולcheap    
11איזה צבעwhat color    
12איזה מידהwhat size    
13כמה זה עולהhow much is it    
14כסףmoney    
15מזומןcash    
16חנותstore    
17קניוןmall    
18הנחהdiscount    
19מבצעsale    
x