מותר אסור

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1מותרpermittedההפך מאסור  
2אסורforbidden
3אפשרallowיכול  
4אי אפשרimpossibleלא יכול  
5כדאיworthwhileזה טוב אם אנחנו עושים את זה  
6לא כדאיshould notההפך מכדאי    
7קלeasy    
8קשהhard, difficult    
9צריךnecessary    
10נעיםpleasant    
x