סופיות – Copy

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1וֹ,his    
2ךְyour G.    
3ךָyour B.    
4נוּour    
5כֶםyour ( many) B    
6כֶןyour (many) G    
7הֶםtheir B.    
8הֶןtheir G.    
9 הּ ָher    
x