לפעמים אני

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1כועסAngry    
2אבלBut....    
3שוכחforget    
4לפעמיםsometimes    
5עצובsad    
6שמחhappy    
7זוכרremember    
8שבעfull    
9רעבhungry    
10צועקyell    
11אוהבlove    
12תמידalways    
13גדולbig    
14קטןsmall    
15גיבורhero    
16פחדןcoward    
17ביחדtogether    
18לבדalone    
19באמצעin the middle    
20בצדon the side    
x