יש ויש יחידה 2 פרק 1 -מוזיקה


or press Enter
00:00:00
Yours ( F plural)
שֶׁלָּכֶן
שֶׁלָּהֶן
To sing
שֶׁלִּי
Yours ( M plural)
Theirs (M)
שֶׁלָּהֶם
יָפֶה
שֶׁלָּכֶם
שָׁר - שָׁרָה -שָׁרִים -שָׁרוֹת
מוּזִיקָה
Sing (verb)
Hers
Mine ( M/F)
Beautiful
Theirs (F)
לַשִּׁיר
שֶׁלָּהּ
Music
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x