יש ויש יחידה 2 פרק 1 -מוזיקה


or press Enter
00:00:00
לַהֲקָה
מוּזִיקָה
לַשִּׁיר
Music
Yours (F
Theirs (M)
שֶׁלָּהֶם
To sing
שֶׁלָּךְ
Ours
Hers
מְנַגֵּן -מְנַגֶּנֶת -מְנַגְּנִים- מְנַגְּנוֹת
Band
Yours (M)
שֶׁלְּךָ
שֶׁלָּנוּ
מְצֻיָּן
שֶׁלָּהּ
Play an instrument
Great
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x