מספרים 11-19

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1אַחַת עֶשְֹרֵה11  
2שְתֵּים עֶשְֹרֵה12    
3שְלֹש עֶשְֹרֵה13    
4אַרְבַּע עֶשְֹרֵה14    
5חֲמֵש עֶשְֹרֵה15    
6שֵש עֶשְֹרֵה16    
7שְבַע עֶשְֹרֵה17    
8שְמֹנֶה עֶשְֹרֵה18    
9תְּשַע עֶשְֹרֵה19    
x