מספרים 11-19


or press Enter
00:00:00
14
חֲמֵש עֶשְֹרֵה
אַחַת עֶשְֹרֵה
שֵש עֶשְֹרֵה
אַרְבַּע עֶשְֹרֵה
שְמֹנֶה עֶשְֹרֵה
19
17
13
שְתֵּים עֶשְֹרֵה
18
11
תְּשַע עֶשְֹרֵה
12
15
שְבַע עֶשְֹרֵה
שְלֹש עֶשְֹרֵה
16
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x