חברים בעברי :אני לפני המסיבה


or press Enter
00:00:00
קוּקִיּוֹת
מַסְרֵק
צַמָּה
יוֹדֵעַ - יוֹדַעַת
Word Image
חוֹשֵׁב - חוֹשֶׁבֶת
Word Image
Word Image
Word Image
Word Image
Word Image
שֵׂעָר
Word Image
בָּא - בָּאָה
Word Image
בְּגָדִים
Word Image
מִסְתַּכֵּל - מִסְתַּכֶּלֶת
מִסְתָּרֵק - מִסְתָּרֶקֶת
Word Image
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x