חברים בעברי :אני לפני המסיבה


or press Enter
00:00:00
בְּגָדִים
Word Image
מַסְרֵק
Word Image
Word Image
Word Image
Word Image
מִסְתַּכֵּל - מִסְתַּכֶּלֶת
Word Image
מִסְתָּרֵק - מִסְתָּרֶקֶת
בָּא - בָּאָה
חוֹשֵׁב - חוֹשֶׁבֶת
קוּקִיּוֹת
Word Image
שֵׂעָר
Word Image
יוֹדֵעַ - יוֹדַעַת
Word Image
Word Image
צַמָּה
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x