חברים בעברית #2

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1סוֹדsecret    
2יַחַדtogether    
3מְנַגֵּן מְנַגֶּנֶת לְנַגֵּןplaying an instrument    
4מְטַיֵּל מְטַיֶּלֶת לְטַיֵּלtravel to travel    
5מְסַפֵּר מְסַפֶּרֶת לְסַפֵּרtell to tell a story    
6מְצַלֵּם מְצַלֶּמֶת לְצַלֵּםtaking a picture to take a picture    
7מְלַמֵּד מְלַמֶּדֶת לְלַמֵּדteaching to teach    
8מְדַבֵּר מְדַבֶּרֶת לְדַבֵּרspeak to speak    
9צוֹחֵק צוֹחֶקֶת לִצְחוֹקlaughing to laugh    
10מְצַיֵּר מְצַיֶּרֶת לְצַיֵּירdrawing to draw    
11כּוֹתֵב כּוֹתֶבֶת לִכְתֹּבwriting to write    
x