פסח פעלים ג’ 2019


or press Enter
00:00:00
רוֹחֵץ/רוֹחֶצֶת/רוֹחֲצִים/רוֹחֲצוֹת
לְבָרֵךְ
To wash
Washing
לְסַפֵּר
לְקַדֵּשׁ
מְקַדֵּשׁ/מְקַדֶּשֶׁת/מְקַדְּשִׁים/מְקַדְּשׁוֹת
To tell (a story)
Blessing the wine
To take out
מְבָרֵךְ/מְבָרֶכֶת/מְבָרְכִים/מְבָרְכוֹת
לִרְחֹץ
To bless
Taking out
Telling (a story)
מְסַפֵּר/מְסַפֶּרֶת/מִסְפָּרִים/מְסַפְּרוֹת
לְהוֹצִיא
To bless the wine
Blessing
מוֹצִיא/מוֹצִיאָה/מוֹצִיאִים/מוֹצִיאוֹת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x