הכתבה 2 2019


or press Enter
00:00:00
Searching (for)
Knowing
לָשִׁיר
To search (for)
שׁוֹאֵל / שׁוֹאֶלֶת / שׁוֹאֲלִים / שׁוֹאֲלוֹת
לְחַפֵּשׂ
To know
To remember
Remembering
לִשְׁאֹל
Singing
זוֹכֵר / זוֹכֶרֶת / זוֹכְרִים / זוֹכְרוֹת
To sing
Asking
יוֹדֵעַ / יוֹדַעַת / יוֹדְעִים / יוֹדְעוֹת
לָדַעַת
שָׁר / שָׁרָה / שָׁרִים / שָׁרוֹת
To ask
לִזְכֹּר
מְחַפֵּשׂ / מְחַפֶּשֶׂת / מְחַפְּשִׂים / מְחַפְּשׂוֹת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x