הכתבה 2 2019


or press Enter
00:00:00
לָדַעַת
Searching (for)
To search (for)
זוֹכֵר / זוֹכֶרֶת / זוֹכְרִים / זוֹכְרוֹת
Singing
שׁוֹאֵל / שׁוֹאֶלֶת / שׁוֹאֲלִים / שׁוֹאֲלוֹת
Remembering
Asking
שָׁר / שָׁרָה / שָׁרִים / שָׁרוֹת
מְחַפֵּשׂ / מְחַפֶּשֶׂת / מְחַפְּשִׂים / מְחַפְּשׂוֹת
לָשִׁיר
לִזְכֹּר
To remember
To know
To ask
לִשְׁאֹל
יוֹדֵעַ / יוֹדַעַת / יוֹדְעִים / יוֹדְעוֹת
לְחַפֵּשׂ
To sing
Knowing
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x