ביטויים עם המילה שלום

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1שלום עליכםHave a peacefull dayשיהיו לכם דברים טובים    
2שלום ביתPeace at your houseשיהיה שלום בבית    
3רודף שלוםSomeone who seeks for peaceאוהב שלום    
4חס ושלוםG-d forbidשלא יקרה משהו רע    
5שלום אמתA true peace/real peaceשלום אמיתי    
6מה שלומך?How are you?איך אתה מרגיש    
7עליו השלוםMay he rest in peaceאומרים כאשר מדברים על משהו שכבר מת    
8שוב בשלוםReturn safelyחזור הבית בשלום    
9ד״ש-דרישת שלוםSending regards to someoneלהגיד שלום למשהו שנמצא רחוק    
10צאתך לשלום ובואך לשלוםHave a safe trip (go in peace, come back in peace)לך בשלום ותחזור בשלום    
11ועידת שלוםPeace conference- A peaceful meetingאנשים יושבים ביחד ולא רבים    
12דרכי שלוםPeaceful ways/pathsאנשים שהולכים בדרכים טובות    
x