ביטויים עם המילה שלום


or press Enter
1/12
שלום עליכם
Have a peacefull day שיהיו לכם דברים טובים
2/12
שלום בית
Peace at your house שיהיה שלום בבית
3/12
רודף שלום
Someone who seeks for peace אוהב שלום
4/12
חס ושלום
G-d forbid שלא יקרה משהו רע
5/12
שלום אמת
A true peace/real peace שלום אמיתי
6/12
מה שלומך?
How are you? איך אתה מרגיש
7/12
עליו השלום
May he rest in peace אומרים כאשר מדברים על משהו שכבר מת
8/12
שוב בשלום
Return safely חזור הבית בשלום
9/12
ד״ש-דרישת שלום
Sending regards to someone להגיד שלום למשהו שנמצא רחוק
10/12
צאתך לשלום ובואך לשלום
Have a safe trip (go in peace, come back in peace) לך בשלום ותחזור בשלום
11/12
ועידת שלום
Peace conference- A peaceful meeting אנשים יושבים ביחד ולא רבים
12/12
דרכי שלום
Peaceful ways/paths אנשים שהולכים בדרכים טובות
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

Close
x