ביטויים עם המילה שלום


or press Enter
00:00:00
Someone who seeks for peace
אוהב שלום
Peace at your house
שיהיה שלום בבית
דרכי שלום
A true peace/real peace
שלום אמיתי
שלום אמת
Peaceful ways/paths
אנשים שהולכים בדרכים טובות
שוב בשלום
חס ושלום
עליו השלום
May he rest in peace
אומרים כאשר מדברים על משהו שכבר מת
Sending regards to someone
להגיד שלום למשהו שנמצא רחוק
מה שלומך?
Have a safe trip (go in peace, come back in peace)
לך בשלום ותחזור בשלום
ד״ש-דרישת שלום
G-d forbid
שלא יקרה משהו רע
שלום בית
How are you?
איך אתה מרגיש
צאתך לשלום ובואך לשלום
רודף שלום
Return safely
חזור הבית בשלום
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x