עברית לדרך ג’ מתלבש/קונה/נוסע

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1מִתְבַּיֵּשׁ/מִתְבַּיֶּשֶׁת(Being) Shy    
2מִתְרַחֵץ/מִתְרַחֶצֶתBathing    
3לְהִתְרַחֵץTo bathe    
4מִתְלַבֵּשׁ/מִתְלַבֶּשֶׁתGetting dressed    
5לְהִתְלַבֵּשׁTo get dressed    
6קוֹנֶה/קוֹנָהBuying    
7לִקְנוֹתTo buy    
8שׁוֹאֵל/שׁוֹאֶלֶתAsking    
9לִשְׁאֹלTo ask    
10נוֹסֵעַ/נוֹסַעַתDriving/going on a trip    
11לִנְסֹעַTo drive/to go on a trip    
12מַהֵרFast    
13לְאַטSlowly    
x