החרגול והנמלה – שלום עברית 2


or press Enter
00:00:00
autumn
dance (m/f)
רוֹקֵד / רוֹקֶדֶת
gather (m/f)
summer
בְּבַקָּשָׁה
חֹרֶף
חֲרִיצוּת
winter
חַרְגּוֹל
please
קַיִץ
סְתָו
grasshopper
industriousness
אֹסֶף / אוֹסֶפֶת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x