ספר למה 5

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1בַּיִתHouse    
2גְדוֹלָהBig(f)    
3הַבַּיְתָהto home    
4זֹאתthis (f)    
5חֲבָרִיםFriends    
6יָדַיִיםHands    
7יֶלֶדBoy    
8 יָפֶהbeautiful (b)    
9 יֵשׁHave    
10 יֵשׁ לְךָyou have (b)    
11 כִּיbecause    
12כִּיתָהClass    
13לָלֶכֶתto walk    
14לָמָּהwhy    
15מַהwhat    
16מָחָרtomorrow    
17מִיwho    
18נִיָירpaper    
19 עֵינָיִיםeyes    
20עַכְשָׁיוnow    
21עַלon    
22עַל יַדnext to    
x