ספר למה 5


or press Enter
00:00:00
יֵשׁ לְךָ
you have (b)
חֲבָרִים
יָפֶה
מִי
what
beautiful (b)
הַבַּיְתָה
to walk
לָלֶכֶת
why
Boy
who
לָמָּה
יֶלֶד
Friends
to home
because
כִּי
מַה
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x