הכתבה 5

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קוֹנֶה / קוֹנָה buying    
2 לִקְנוֹת to buy    
3 נוֹסֵעַ / נוֹסַעַת driving    
4 לִנְסֹעַ to drive    
5 עוֹזֵר / עוֹזֶרֶת helping    
6 לַעֲזֹר to help    
7 בּוֹדֵק / בּוֹדֶקֶת checking    
8 לִבְדֹּק to check    
9 עוֹשֶֹה / עוֹשָֹה doing    
10 לַעֲשֹוֹת to do    
x