הכתבה 6 פיעל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְחַכֶּה / מְחַכָּה Waiting    
2 לְחַכּוֹת ל To wait (for)    
3 מְסַדֵּר / מְסַדֶּרֶת Organizing    
4 לְסַדֵּר את To organize    
5 מְקַוֶּה / מְקַוָּה Hope    
6 לְקַוּוֹת ש To hope (that)    
7 מְבַקֵּר / מְבַקֶּרֶת Visiting    
8 לְבַקֵּר ב/את To visit    
9 מְבַקֵּשׁ / מְבַקֶּשֶׁת Asking (for something)    
10 לְבַקֵּשׁ מ Ask (from)    
x