שמואל א פרק א פסוקים ט-יג

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ק.ו.מstand up    
2א.כ.לeat    
3ש.ת.הdrink    
4ת.פ.לdaven    
5ב.כ.הcry    
6נ.ד.רvow    
7א.מ.רsaid    
8ז.כ.רremmber    
9ש.כ.חforget    
10ש.מ.רkeep    
11כיסאchair    
12מרת נפשsad    
13חייוhis life    
14מוראrazor    
15שפתותיהher lips    
x