מילות תפל – Copy

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1שִמֶגֶתשִמֶגֶתשִמֶגֶת    
2שֶׁמִיקשֶׁמִיקשֶׁמִיק    
3בֶּדֶגבֶּדֶגבֶּדֶג    
4נֶלֶמָןנֶלֶמָןנֶלֶמָן    
5סָטִיףסָטִיףסָטִיף    
6טֵיקָןטֵיקָןטֵיקָן    
7עֲקֶרֶתעֲקֶרֶתעֲקֶרֶת    
8זֶגזֶגזֶג    
x