וירא עקידת יצחק

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1א,מ,רsaid    
2 א,ח,זHold    
3ל,ק,חtake    
4 ע,ר,כarrange/ set    
5ע,ק,דbindtie    
6 ק,ר,אcall    
7י,ד,עknow    
8ר,א,הsee    
9ב,נ,הbuild    
10ש,מput    
x