מזג האויר


or press Enter
00:00:00
ברק
שמש זורחת
עננים
סופת רעמים
רוח נושבת
שרב
חם לי
קר לי
ברד
קשת
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x