אני וגופי

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ראשHead    
2פניםFace    
3שיערHair    
4מצחForehead    
5גבותEyebrows    
6עינייםEyes    
7אףNose    
8אוזנייםEars    
9פהMouth    
10לחיCheek    
11סנטרChin    
12צווארNeck    
13כתפייםShoulders    
14גבBack    
15מרפקElbow    
16בטןStomach    
17ידייםHands    
18מותנייםHips    
19לשוןTongue    
20ריסיםEyelashes    
21רגלייםLegs    
22ברכייםKnees    
23קרסולAnkle    
24עקבHeel    
25אצבעFinger    
x