פרשת וישלח, פרק ל”ב פסוקים ד’-ט


or press Enter
00:00:00
וְהֵם חַזְרוּ
וְהוּא שָלַח
וַיִּשְׁלַח
וַיְצַו
וַיֵּצֶר לוֹ
לְהַצָלָה
וַיַּחַץ
וְהוּא חִילֵק
הוּא הִצְטָעֵר
וְהוּא צִיוָה
וַיִּירָא יַעֲקֹב
וְיַהַרוֹג
לִפְלֵיטָה
יעקב פָּחַד
וַיָּשֻׁבוּ
וְהִכָּהוּ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x