כיתה ב אני אתה את ופעלים

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1אֲנִיI (boy or girl)    
2אַתָהyou (boy)    
3אַתyou (girl)    
4רוֹאֶהseeing (boy)    
5רוֹאָהseeing (girl)    
6אוֹמֵרsaying (boy)    
7אוֹמֶרֶתsaying (girl)    
8בָּאcoming (boy)    
9בָּאָהcoming (girl)    
10קָםgetting up (boy)    
11קָמָהgetting up (girl)    
x