כיתה ב אני אתה את ופעלים


or press Enter
00:00:00
saying (girl)
בָּא
קָמָה
saying (boy)
אַתָה
coming (boy)
בָּאָה
seeing (boy)
רוֹאָה
קָם
רוֹאֶה
you (girl)
you (boy)
אַת
אוֹמֶרֶת
אוֹמֵר
seeing (girl)
getting up (girl)
coming (girl)
getting up (boy)
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x