מלכים א פרק ב


or press Enter
1/15
מה צריך לעשות שלמה עם שימעי
להרוג אותו בחכמה
2/15
מה אדניהו ביקש מ בת שבע
שתבקש את אבישג השונמית לו לאישה
3/15
מי הורג את אדניהו
בניה בן יהוידע
4/15
למה שלמה ל הורג את אביתר
כי הוא היה כהן אצל דוד
5/15
מה התפקיד שלוקח שלמה מאביתא
להיות כהן
6/15
לאן שולח שלמה את אביתר
ענתות
7/15
לאן בורח בורח
להחזיק בקרנות המזבח
8/15
למה הוא בורח לשם
כי הוא יודע ששלמה לא יהרוג אותו
9/15
את מי הורג יואב
את אבנר בן נר ועמשא בן יתר
10/15
איזה תפקיד מקבל בניהו בן יהוידע
להיות אחראי על הצבא
11/15
היכן מבקש שלמה משימעי לגור
בירושלים
12/15
ליד איזה נהר
קדרון
13/15
למה שלמה צריך להשאיר את בני ברזילאי בחיים
כי הם עשו איתו חסד שדוד ברח
14/15
מה שלמה צריך לתת להם
אוכל
15/15
מי זאת חגית
אמא של אדניהו
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

Close
x