פרשת וישלח, פרק ל”ה פסוקים א-ח


or press Enter
00:00:00
חִתַּת אֱלֹהִים
וַיִּטְמֹן
אֱלֹהֵי הַנֵּכָר
וְהוּא בָּנָה
בְּיָדָם
בַּיַדַיִים שֶלָהֵם
אַח שֶלְךָ
וְהִטַּהֲרוּ
שָׂם בְּתוֹךְ הָאַדָמָה
תִּהְיוּ טְהוֹרִים
עַבוֹדָה זָרָה
תּוֹצִיאוּ
שִׂמְלֹתֵיכֶם
פַּחַד אלוקים
וַיִּבֶן
הָסִרוּ
שְׂמַלוֹת שְלָכֵם
אָחִיךָ
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x