בגדים כיתה ב


or press Enter
00:00:00
you (BOY)
מְעִיל/מְעִילִים
pj
אַתָה
פִּיגָ׳מָה
הִיא
he
שִׂמְלָה
הוּא
dress
wear (BOY)
אַת
מִכְנָסַיִם
לוֹבֵשׁ
you (GIRL)
גוּפִיָה
she
pants
coat / coats
tank top
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x