פרשת וישב, פרק ל”ז פסוקים ה-י


or press Enter
00:00:00
וַיֹּאמֶר
עַמְדוּ מִסָבִיב
כַּעַס עָלָיו
והוא אמר
נִצָּבָה
והם אמרו
וְהוּא חָלָם
וַיַּחֲלֹם
וַיֹּאמְרוּ
עָמְדָה
תְסֻבֶּינָה
מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים
קוֹשְרִים קְבוּצוֹת שֶל שִבָלִים
וַיִּגְעַר-בּוֹ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x