סופיות 1

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1ילמדוthey will learn    
2תלמדוy'all will learn    
3למדוthey learned    
4למדנוwe learned    
5יסלחוthey will forgive    
6תסלחוy'all will forgive    
7סלחוthey forgave    
8סלחנוwe forgave    
x