האילן הוא העד

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1סיפרtold    
2לפני שבועa week ago    
3נתתיI gave    
4שוםnone    
5כברalready    
6אוליmaybe    
7עדwitness    
8הוצאתיI took out    
9להזמיןto invite    
10מה קרהwhat happened?    
11התפלאwas suprised    
12חיכוwaited    
13חזרreturned    
14חצי שעהhalf an hour    
15רחוקfar    
x