אוֹהֵב – Copy


or press Enter
00:00:00
need
To sing
לָשִיר
can, able
צָרִיךְ/צְרִיכָה/צְרִיכִים/צְרִיכוֹת
To study
אוֹהֵב/אוֹהֶבֶת/אוֹהֲבִים/אוֹהֲבוֹת
Love
לִלמוֹד
יָכֹל/יְכוֹלָה/יְכוֹלִים/יְכוֹלוֹת
לָשֶבֶת
לִכְתוֹב
רוֹצֶה / רוצָה/ רוֹצִים/ רוֹצוֹת
To laugh
לִצְחוֹק
To sit
To sleep
Want
לִישוֹן
To write
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x