אוֹהֵב – Copy


or press Enter
00:00:00
need
To sit
לָשִיר
To write
To sing
To sleep
לִישוֹן
To study
צָרִיךְ/צְרִיכָה/צְרִיכִים/צְרִיכוֹת
can, able
לִלמוֹד
יָכֹל/יְכוֹלָה/יְכוֹלִים/יְכוֹלוֹת
To laugh
לָשֶבֶת
רוֹצֶה / רוצָה/ רוֹצִים/ רוֹצוֹת
לִכְתוֹב
Love
לִצְחוֹק
Want
אוֹהֵב/אוֹהֶבֶת/אוֹהֲבִים/אוֹהֲבוֹת
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

Close
x