שמות תואר


or press Enter
00:00:00
חָכָם, חָכְמָה, חֲכָמִים, חֲכָמוֹת
short, low
טָעִים, טְעִימָה, טְעִימִים, טְעִימוֹת
tall, high
נָמוּךְ, נְמוּכָה, נְמוּכִים, נְמוּכוֹת
לְאַט
קַר, קָרָה, קָרִים, קָרוֹת
smart, wise
גָּבוֹהַּ, גְּבוֹהָה, גְּבוֹהִים, גְּבוֹהוֹת
cold, chilly
חַם, חַמָּה, חַמִּים, חַמּוֹת
שָּׁקֵט
tasty
pretty, beautiful,
slowly
יָפָה, יָפָה, יָפִים, יָפוֹת
hot
sweet
quiet, silent
מָתוֹק, מְתוּקָה, מְתוּקִים, מְתוּקוֹת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x