שמות פועל 2

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לִרְקוֹד To dance    
2 לִקְפּוץ To jump    
3 לַעֲשוֹת To do, to make    
4 לְצַיֵר To draw    
5 לֶאֱכוֹל To eat    
6 לְסַפֵּר To tell a story secret    
7 לִקְרוֹא To read    
8 לַעֲמוֹד To stand    
9 לָלֶכֶת To go    
10 לִרְאוֹת To see    
11 אוֹהֵב אוֹהֶבֶת אוֹהֲבִים אוֹהֲבוֹת love    
12 רוֹצֶה רוֹצֶה רוֹצִים רוֹצוֹת want    
13 צָרִיךְ צְרִיכָה צְרִיכִים צְרִיכוֹת need    
14 יָכוֹל יְכוֹלָה יְכוֹלִים יְכוֹלוֹת able    
x