חברים בעברית 1 עמ 15 זאת אמא שלי


or press Enter
00:00:00
a braid
בָּא
רִיקּוּד
clothes
נוֹלָד
חָמוּד
a dance
שָׁר / שָׁרָה
צָמָה
כּוֹבַע
cute
juice
a hat
מִיץ
dancing
singing
born
בְּגָדִים
coming
רוֹקֵד / רוֹקֶדֶת
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

Close
x